Gluten Free Czech Republic

Gluten Free Czech Republic

Curious about our travel experiences and eating gluten-free in the Czech Republic? Discover our gluten-free city guides!

All Posts – Gluten Free City Guides

Tips for traveling gluten-free

When following a gluten-free diet, overcoming the language barrier can pose a significant challenge while traveling. To ease gluten-free travel, I strongly suggest carrying a Gluten-Free Restaurant Card. Personally, I find it valuable to invest in a trustworthy gluten-free restaurant card that specifically addresses cross-contamination concerns. Below, I’ve included some basic Czech phrases to communicate your dietary requirements effectively.

Moreover, conducting preliminary research before your trip proves beneficial. Explore local eateries offering gluten-free options and familiarize yourself with regional dishes typically devoid of gluten. By combining a reliable gluten-free restaurant card with thorough pre-trip research, you’ll be well-prepared to navigate your dietary restrictions while traveling.

Gluten free Czech Republic: supermarkets & co.

There are several places to buy gluten-free ingredients, from local supermarkets to bigger chain stores and organic shops. Most stores have a dedicated gluten free product section.

  • Tesco – supermarket
  • Albert – supermarket
  • Lidl – supermarket
  • Billa – supermarket

Gluten Free Czech phrasebook

glutenlepek
gluten freebez lepku
may contain traces of glutenmůže obsahovat stopy lepku
wheat / wheat flour / (modified) wheat starchpšenice / pšeničná mouka / (modifikovaný) pšeničný škrob
ryežito
oatsoves
barley / barley malt / barley malt extractječmen / ječný slad / ječný sladový výtažek
speltspelt
bulgurbulgur
kamutkamut
couscouskuskus
semolinasemolina
pastatěstoviny
breadcrumbsstrouhanka
I have coeliac disease (a food intolerance) and must therefore follow a gluten-free diet.Mám celiakii (potravinovou intoleranci), a proto musím dodržovat bezlepkovou dietu.
Eating gluten can result in serious reactions and symptoms.Konzumace lepku může vést k závažným reakcím a příznakům.
I cannot eat wheat, rye, oats, barley, spelt or kamut or their derivatives, because they contain gluten.Nemohu jíst pšenici, žito, oves, ječmen, špaldu, kamut ani jejich deriváty, protože obsahují lepek.
Any contact with products containing gluten and grains should therefore be avoided.Je proto třeba se vyhnout jakémukoli kontaktu s výrobky obsahujícími lepek a obiloviny.